மொழித்திறன்பயிற்சி – MA Exam

August 13, 2021
Others
1 0
Spread the love

Management Assistant  Tamil Medium. முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகஸ்தர் பரீட்சைக்கு தேவையான Notes / Papers.

Management Assistant 

Medium – Tamil

Type – மொழித்திறன் பயிற்சி – 01

மொழித்திறன் இலக்கணம்-01

1.எழுத்து
2.பதம்
3.புணர்ச்சி
4.பெயர்
5.வினை
6.இடை
7.உரி
8.தொடர்

Download

 

மொழித்திறன் இலக்கணம்-02

1.எழுத்துக்கள்
2.சொற்கள்
3.இணைமொழி
4.வடசொற்களும் பிறமொழி சொற்களும்
5.பிரதேச கிளைமொழி
6.தொடர்மொழிக்கு ஒருமொழி
7.இளமைப்பெயர்

Download

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *