நுண்ணறிவு மாதிரி வினாத்தாள்கள் – IQ Model Papers

August 15, 2021
Others
18 8
Spread the love

General intelligence Tamil Medium Model Paper PDF Download. நுண்ணறிவு பரீட்சைக்கு தேவையான மாதிரி வினாத்தாள்கள்.

 

Management Assistant Model Papers

 

  • ஆசிரியர்:S.B.N Sanan
    பதிப்பகம் : IQ Centre  Kinniya
    Download

 

  • வினாக்கள் விடைகள் விளக்கங்கள்

    Download

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *