நுண்ணறிவு மாதிரி வினாத்தாள்கள் புத்தகம் – T.Loganathan

August 21, 2021
Others
3 0
Spread the love

IQ  Tamil Medium Book PDF Download. முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகஸ்தர் பரீட்சைக்கு தேவையான நுண்ணறிவு மாதிரி வினாத்தாள்கள் புத்தகம்

Writer: T.Loganathan

IQ Book

Download

ஆசிரியர்: T.Loganathan

பதிப்பகம் : Astan

புத்தகம் : நுண்ணறிவு

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *