தரம் – 4,5 மாணவர்களுக்கான நுண்ணறிவு வினாக்கள் விடைகள்

September 12, 2021
Grade 5 Scholarship
51 20
Spread the love

Exam : நுண்ணறிவு
Grade : 4,5
Language : Tamil
Teacher : I.L.M.Shaphan

IQ Model  01 – 26 

Download 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *