Grade 5 Scholarship (2020) – சக்தி வெளியீடு

May 11, 2022
Grade 5 Scholarship
15 5
Spread the love

Grade 5 Scholarship 2020 சக்தி வெளியீடு 01, Government Exam, Sivu Saviya Exam Paper Free Download, Grade 5 Exam Paper, Sakthi Veliyidu Model Paper Download, Scholarship Model Paper Download, Colombo School Grade 5 Paper

 

பரீட்சைத் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும் தரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு நடாத்தப்படும் முன்னோடிப் பரீட்சை – ஆகஸ்ட் 2020

 

இங்கே தரம் 01 தொடக்கம் 05 வரையினான மாணவர்களுக்கான புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள்,ஏனைய வினாத்தாள்கள்,Pdf File என்பன அதிகம் பகிரப்படும்

சக்தி வெளியீடு -01 (2020)

முன்னோடிப்பரீட்சை – 01

ஆசிரியர் : த . மோகனதாஸ் (பம்பலப்பிட்டி, இந்துக் கல்லூரி, கொழும்பு – 04)

Download

 

 

 

சக்தி வெளியீடு Model Paper| Pdf Easy Download Scholarship Exam Papers

சக்தி வெளியீடு முன்னோடிப்பரீட்சை – 01| தரம் 05 | தமிழ்மொழி | Pdf Easy Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *